Metoda komunikatywna

W nauczaniu języków obcych posługujemy się metodą komunikatywną, opierającą się na aktywnym rozwijaniu podstawowych zdolności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Podczas zajęć lektorzy kładą szczególny nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem obcym. Uczą swobodnego i poprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego, formułowania opinii i argumentowania.

Cechy znaczące metody komunikatywnej:

  • nacisk na komunikację z wykorzystaniem wszystkich dostępnych narzędzi – uczy prowadzić rozmowy w języku obcym
  • fektywność nauki – rozwija zasób słownictwa
  • doskonalenie znajomości języka obcego na czterech płaszczyznach: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania
  • wykorzystanie autentycznych tekstów, nagrań, dokumentów

W trakcie zajęć lektorzy:

  • organizują gry, zabawy komunikacyjne, podczas których istnieje możliwość wymiany poglądów, doświadczeń czy rozmowy w obcym języku
  • przeprowadzają improwizacje, symulujące realne sytuacje, korygując błędy słuchaczy
  • wykorzystują autentyczne materiały: artykuły prasowe, fragmenty filmów, programów TV i reklam
  • skupiają się na zajęciach na wszystkich czterech sprawnościach językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie)
  • stosując różnorodne ćwiczenia zachęcają słuchaczy do spontaniczności i kreatywności podczas zajęć.