HARMONOGRAM ZAJĘĆ – DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Czas trwania Wyszczególnienie
20-22.09.2021r. Rozpoczęcie zajęć dla dzieci i młodzieży
01.11.2021r. Dzień ustawowo wolny (poniedziałek)
11.11.2021r. Dzień ustawowo wolny (czwartek)
20.12.2021-06.01.2022r. Przerwa świąteczna dla dzieci i młodzieży
17.01.-30.01.2022r. Ferie zimowe
18-20.04.2022r. Wiosenna przerwa świąteczna
02-03.05.2022r. Dni ustawowo wolne (poniedziałek, wtorek)
01.06.2022r. Ostatnie zajęcia dla dzieci (grupy środowe)
07.06.2022r. Ostatnie zajęcia dla dzieci i młodzieży (grupy wtorkowe)
13.06.2022r. Ostatnie zajęcia dla dzieci i młodzieży (grupy poniedziałkowe)